Praktiske info

Indflytningsprocedure

Alle lejligheder bliver synet ved fraflytning. Ny lejer bliver tilbudt indflytningssyn indenfor 14 dage efter overtagelse af lejemål.

Fælles faciliteter

Grønne arealer

Alle lejere kan frit benytte sig af de store grønne arealer og legepladser. Der skal dog tages behørigt hensyn til beboerne, hvorfor der ikke må spilles musik på udendørsarealerne.

Fælles-antenne

Sct. Jørgens Park er koblet på Stofas fællesantenne. Der er flere pakkeløsninger. Der afregnes direkte med Stofa. Abonnementet er frivilligt.

Naboskab

Der er etableret beboerråd, som varetager lejernes interesser.

Vaskeri

Hver boligblok er forsynet med eget vaskeri med vaskemaskine, tørretumbler og tørrerum.

Festsal

Som beboer kan du leje dig ind i vores 160 m2 store festsal.

Husdyr

Af mange forskellige praktiske årsager tillader vi ikke husdyr i boligerne.

Varmeforsyning

Sct. Jørgens Park havde fra starten sin egen varmecentral. I 1986 blev vi sluttet til Næstved Fjernvarme på en direkte fremløbsledning. Vi kan dermed stadig bruge en ret høj temperatur i vort interne forsyningsnet. Et automatiseret styringssystem med konstante målinger ude og inde af temperaturen, ledningstryk m.v. styrer varmen så effektivt, at opvarmningen klares til en yderst fornuftig pris pr. kvadratmeter.